HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie 27 maart 2020

Raadsinformatie 27 maart 2020

Beste lezer,

De raadsvergadering d.d. 2 april 2020 gaat wegens maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus niet door. Er zal een nieuwe datum worden geprikt voor deze vergadering zodra meer bekend is over de noodwet die online vergaderen mogelijk maakt. De onderwerpen op deze agenda zullen dus worden doorgeschoven naar een laterr datum.

De agenda van de commissie WRG d.d. 9 april 2020  is gepubliceerd. Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. Voor de agenda, bijbehorende stukken en nadere infomatie over deze online vergadering (zie toelichting) klik hier

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2020_45690/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top