HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie 16 oktober 2020

Raadsinformatie 16 oktober 2020

Beste lezer,

De agenda van de buitengewone raadsvergadering d.d. 26 oktober 2020 ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Pauline Bouvy-Koene is gepubliceerd.  Voor de agenda en bijbehorende stukken klik hier

De agenda van de commissie B&B d.d. 29 oktober 2020  is gepubliceerd. Voor de agenda en bijbehorende stukken klik hier.

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2020_45690/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top