HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie 10 juli 2020

Raadsinformatie 10 juli 2020

Beste lezer,

De agenda van de raadsvergadering d.d. 16 juli 2020 is gepubliceerd.  Voor de agenda en bijbehorende stukken klik hier. Deze vergadering vindt fysiek plaats in raadhuis De Paauw in Wassenaar. Vanwege de Coronamaatregelen zijn publiek en pers níet welkom.

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2020_45690/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top