HOME  |  Marjolijn Eshuis

Marjolijn Eshuis

Adres: Eikenlaan 55
Postcode: 2251 DE
Plaats: Voorschoten
Email: meshuis@voorschoten.nl
Portefeuille: Mens & Samenleving en Wonen, Ruimte & Groen

Nevenfuncties:

  • Adviseur Lobby & Advocacy Plan International
  • Bestuurslid Eerlijk Delen Haarlem
     
Top