HOME  |  Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

De heer M. Van der Veer is gemeentesecretaris van de gemeente Voorschoten. De gemeentesecretaris van de gemeente Voorschoten is de eerste adviseur van het college. De gemeentesecretaris is als het ware het scharnier tussen het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie en wordt benoemd door het college.

Hoofd ambtelijke organisatie

Vanaf 1 januari 2013 zijn de ambtelijke organisaties van de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar samengevoegd. Zij zijn vanaf die dag verder gegaan als de werkorganisatie Duivenvoorde. Aan het hoofd van de nieuwe organisatie staan twee gemeentesecretarissen: de heer M. van der Veer (Voorschoten) en mevrouw Hélène Oppatja (Wassenaar).

De gemeentesecretaris bekleedt de volgende functies / taakvelden:

  • adviseur (maar geen lid) van het college van B&W;
  • opdrachtgever namens het college van bestuursprojecten;
  • voorzitter van het ambtelijk management team;
  • WOR bestuurder Ondernemingsraad;
  • algemene coördinatie;
  • organisatieontwikkeling;
  • efficiëntie bestuur;
  • financiën;
  • bedrijfsvoering.
Top