HOME  |  Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

De heer Andreas de Graaf is gemeentesecretaris van de gemeente Voorschoten. De gemeentesecretaris is, als eerste adviseur van het college, aanwezig bij de vergaderingen van burgemeester en wethouders. Hij zorgt samen met Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) voor een succesvolle uitvoering van het beleid en stimuleert vernieuwingen. De secretaris vertaalt politieke ambities in uitvoerbare plannen in overleg met de WODV. Hij is de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan.

Regionale overleggen

  • Secretarissenkring Holland Rijnland
  • Secretarissenkring Leidse Regio

Nevenactiviteiten / werkzaamheden

  • Bestuurslid secretaris VGS (vereniging gemeentesecretarissen) - onbezoldigd
  • VNG commissie College van Arbeidszaken: adviseur VGS - onbezoldigd
  • Advies Bestuur & organisaties - bezoldigd
Top