HOME  |  Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

De heer Andreas de Graaf is waarnemend gemeentesecretaris van de gemeente Voorschoten. De gemeentesecretaris van de gemeente Voorschoten is de eerste adviseur van het college. De gemeentesecretaris is als het ware het scharnier tussen het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie en wordt benoemd door het college.

De gemeentesecretaris bekleedt de volgende functies / taakvelden:

  • adviseur (maar geen lid) van het college van B&W;
  • opdrachtgever namens het college van bestuursprojecten;
  • algemene coördinatie;
  • efficiëntie bestuur.
Top