HOME  |  Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad

De gemeenteraad is de lokale volksvertegenwoordiging. Eén keer in de vier jaar kiezen de kiesgerechtigden rechtstreeks de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad bestaat uit eenentwintig leden. Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De burgemeester heeft geen stemrecht in de gemeenteraad.

Nieuwsbrief raadsinformatie

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de raads- en commissievergaderingen? Abonneert u zich dan op de nieuwsbrief raadsinformatie.

Rollen van de gemeenteraad

De gemeenteraad vervult drie rollen. Ten eerste is de gemeenteraad de volksvertegenwoordiging. Als volksvertegenwoordiger moeten raadsleden contact houden met de lokale samenleving en aanvoelen wat er in de samenleving leeft. Hieruit moeten zij (politieke) doelen en wensen formuleren, die zij kunnen inbrengen in raadsvergaderingen. Ten tweede heeft de raad een kaderstellende rol. In deze rol moet de raad de marges formuleren waarbinnen het college de gemeente bestuurt. Ten derde heeft de raad een controlerende rol. De raad moet erop toezien dat het college op een goede wijze invulling geeft aan zijn besturende verantwoordelijkheid.

Budgetrecht

Om invulling te geven aan de drie rollen heeft de raad diverse middelen ter beschikking. Een van de belangrijkste is het budgetrecht. Dit is het recht van de raad om de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. De raad beslist dus hoe het beschikbare geld verdeeld wordt. De raad stelt ook de jaarrekening vast. Bij de jaarrekening legt het college verantwoording af over de besteding van budgetten en het gevoerde beleid. Voor de controle van de jaarrekening wijst de gemeenteraad een accountant aan.

Griffie

Om de zelfstandige positie van de raad ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders te waarborgen, beschikt de gemeenteraad over eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie.

Raads- en commissiestukken

De agenda en de stukken voor de raads- en commissievergaderingen kunt u via deze website raadplegen. Klik op de vergadering die u zoekt en u kunt tijdens of na afloop van de vergadering de vergadering volgen die u wilt. Klik op het agendapunt om direct dat onderwerp te bekijken. De agenda vindt u overigens ook in de week voor de vergadering op de informatiepagina in Groot Voorschoten.

Als u op de hoogte wilt blijven van alle wijzigingen en toegevoegde documenten op de website, kunt u zich abonneren op emailnotificaties. Op de welkomspagina van deze website kunt u zich met uw emailadres aanmelden voor deze notificaties. Per onderdeel kunt u aangeven van welke stukken u graag op de hoogte wilt blijven. U ontvangt een email met verwijzingen naar de nieuw geplaatste documenten op de website.

Politieke fracties

De personen die namens dezelfde politieke groepering in de raad zijn verkozen, vormen een fractie. In de raad van Voorschoten zijn op dit moment negen politieke fracties vertegenwoordigd. Dat zijn VVD, GroenLinks, CDA , D66, ONS Voorschoten, SP, PvdA en Voorschoten Lokaal Sterk. Op deze sites vindt u vaak nieuws vanuit de politieke fracties.

Top