HOME  |  Een brief sturen aan de gemeenteraad

Een brief sturen aan de gemeenteraad

Uw brief aan de gemeenteraad stuurt u naar het volgende adres:

Gemeenteraad Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ  Voorschoten

of u stuurt een email naar de griffie, via griffie@voorschoten.nl.

U richt uw brief aan de gemeenteraad, dus de aanhef moet zijn: 'Geachte gemeenteraad', ..... Houdt u er rekening mee dat uw brief aan de gemeenteraad in principe openbaar is.

Wat gebeurt er met uw brief?

Uw brief zal niet apart worden geagendeerd voor een commissie- of raadsvergadering. Meestal zal uw brief, samen met andere aan de gemeenteraad gestuurde brieven, geplaatst worden op een lijst. Deze lijst van ingekomen brieven komt aan de orde in de commissie- en raadsvergadering. In enkele gevallen sturen we uw brief meteen door naar de raadsleden, als het bijvoorbeeld om een zeer actueel onderwerp gaat. U kunt bij de griffie informeren wat er met uw brief zal gebeuren en in welke vergadering deze aan de orde komt. U kunt de lijst ook zelf raadplegen op internet bij de betreffende vergadering.

Als uw brief om een inhoudelijke reactie vraagt, zal uw brief door het college van burgemeester en wethouders beantwoord worden, indien nodig na een besluit van de gemeenteraad. Als uw brief ter informatie is, neemt de gemeenteraad uw informatie voor kennisgeving aan en neemt deze eventueel mee in de besluitvorming.

De gemeenteraad vergadert in beginsel eenmaal per vier weken en tijdens het zomerreces niet. U moet er daarom rekening mee houden dat het enige tijd duurt voordat uw brief in een raadsvergadering aan de orde komt.

Top