HOME  |  Gemeenteraad  |  Contact met de gemeenteraad

Contact met de gemeenteraad

Wilt u de gemeenteraad informeren over een onderwerp of heeft u een vraag aan de raad over een actuele gebeurtenis? Wilt u uw mening geven over de voorstellen waarover de raad moet besluiten of wilt u dat de raad ergens een besluit over neemt?

Dan kunt u contact opnemen met de gemeenteraad. Dat kan op de volgende manieren:

- een brief sturen aan de raad
- inspreken in de commissievergadering
- een burgerinitiatief indienen
- een petitie aanbieden
- individuele raadsleden benaderen

Als u niet zeker weet wat de beste manier is om in contact te komen met de gemeenteraad, kunt u contact opnemen met de griffie, de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. Zij kunnen u vertellen wat voor u de juiste manier is. U kunt de griffie bereiken via telefoonnummer (088) 65 49 612 of per email griffie@voorschoten.nl.

Top