HOME  |  Gemeenteraad  |  Commissie Wonen, Ruimte en Groen

Commissie Wonen, Ruimte en Groen

Voorzitter

De voorzitter van de commissie is de heer Sjoerd van den Dool.

Leden

Update per 1 september 2020

 • Saskia Boom
 • Joop Bos
 • Cees Bremmer
 • Hans van der Elst
 • Marjolijn Eshuis
 • Ad de Graaf
 • Esmee van Herk
 • Patricia Kortekaas
 • Bart Lavrijsen
 • Erik Maassen
 • Marleen Persoon
 • Bram Reinke
 • Jolien Schroot
 • Glenn Zeelt

Beleidsvelden commissie voor Wonen, Ruimte en Groen

 • Ruimtelijke ordening
 • Grondzaken
 • Volkshuisvesting
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Monumenten
 • Civiele techniek
 • Infrastructuur
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu
 • Gemeentereiniging
 • De fysieke aspecten van regionale samenwerking

Spreekrecht

In iedere commissievergadering is gelegenheid om gebruik te maken van het zogenaamde 'uitgebreide spreekrecht'. Wanneer u een onderwerp wilt bespreken met de raads- en commissieleden, kunt u dit melden bij de griffie. Daarbij moet u aangeven over welk onderwerp u wilt spreken. Neem contact op met de griffie via emailadres griffie@voorschoten.nl of telefoonnummer (088) 65 49 612.

Meer informatie: Griffie. Telefoon: (088) 65 49 612.

Top