HOME  |  Gemeenteraad  |  Commissie Wonen, Ruimte en Groen

Commissie Wonen, Ruimte en Groen

Voorzitter

De voorzitter van de commissie is de heer Sjoerd van den Dool.

Leden

Update per 17 april 2018 (onder voorbehoud)

 • Joop  Bos
 • Cees  Bremmer
 • Daphne van Es
 • Marjolijn  Eshuis
 • Alphons  Eversteijn
 • Esmee van Herk
 • Bart  Lavrijsen
 • Erik  Maassen
 • Richard  Pauwels
 • Marleen  Persoon

Beleidsvelden commissie voor Wonen, Ruimte en Groen

 • Ruimtelijke ordening
 • Grondzaken
 • Volkshuisvesting
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Monumenten
 • Civiele techniek
 • Infrastructuur
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu
 • Gemeentereiniging
 • De fysieke aspecten van regionale samenwerking

Spreekrecht

In iedere commissievergadering is gelegenheid om gebruik te maken van het zogenaamde 'uitgebreide spreekrecht'. Wanneer u een onderwerp wilt bespreken met de raads- en commissieleden, kunt u dit melden bij de griffie. Daarbij moet u aangeven over welk onderwerp u wilt spreken. Neem contact op met de griffie via emailadres griffie@voorschoten.nl of telefoonnummer (088) 65 49 612.

Meer informatie: Griffie. Telefoon: (088) 65 49 612.

Top