HOME  |  Gemeenteraad  |  Commissie Mens en Samenleving

Commissie Mens en Samenleving

Voorzitter

De voorzitter van de commissie is de heer Erik Maassen.

Leden

Update per 17 april 2018 (onder voorbehoud)

 • Paul de Bruijn
 • Ummi  Cimen
 • Marjolijn  Eshuis
 • Ad de Graaf
 • Patricia  Kortekaas-Warmerdam
 • Mark van Oostrum
 • Johan van Rixtel
 • Elzelien van der Starre
 • André in 't  Veen
 • Glenn  Zeelt
 • Linda van der Zwaan

Beleidsvelden commissie voor Mens en Samenleving

 • Sociale zaken
 • Gezondheidszorg
 • Gehandicapten
 • Ouderen
 • Jeugd
 • Onderwijs en scholen
 • Kinderopvang
 • Emancipatie
 • Kunst en cultuur
 • Sport en recreatie
 • De sociale aspecten van regionale samenwerking

Spreekrecht

In iedere commissievergadering is gelegenheid om gebruik te maken van het zogenaamde 'uitgebreide spreekrecht'. Wanneer u een onderwerp wilt bespreken met de raads- en commissieleden, kunt u dit melden bij de griffie. Daarbij moet u aangeven over welk onderwerp u wilt spreken. Neem contact op met de griffie via emailadres griffie@voorschoten.nl of telefoonnummer (088) 65 49 612.

Meer informatie: Griffie. Telefoon: (088) 65 49 612.

Top