HOME  |  Gemeenteraad  |  Commissie Burger en Bestuur

Commissie Burger en Bestuur

Voorzitter

De voorzitter van de commissie is de heer Cees Bremmer.

Leden

Update per 1 september 2020

 • Adriaan Andringa
 • Saskia Boom
 • Albert Deuzeman
 • Sjoerd van den Dool
 • Hans van der Elst
 • Ad de Graaf
 • Paul 't Lam
 • Erik Maassen
 • Katrien van Meenen
 • Hugo Nordkamp
 • Marleen Persoon
 • Glenn Zeelt
 • René Zoetemelk

Beleidsvelden commissie voor Burger en Bestuur

 • Algemeen bestuurlijke aangelegenheden
 • Burgerzaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Politie- en brandweeraangelegenheden
 • Communicatie en mediabeleid
 • Informatisering en automatisering
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Financiën
 • Economie en toerisme
 • Bestuurlijke en veiligheidsaspecten van regionale samenwerking
 • Huishouding van de raad

Spreekrecht

In iedere commissievergadering is gelegenheid om gebruik te maken van het zogenaamde 'uitgebreide spreekrecht'. Wanneer u een onderwerp wilt bespreken met de raads- en commissieleden, kunt u dit melden bij de griffie. Daarbij moet u aangeven over welk onderwerp u wilt spreken. Neem contact op met de griffie via emailadres griffie@voorschoten.nl of telefoonnummer (088) 65 49 612.

Meer informatie: Griffie. Telefoon: (088) 65 49 612.

Top