HOME  |  Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften

In de gemeente Voorschoten is een commissie bezwaarschriften ingesteld. Dit is een onafhankelijke adviescommissie die het bestuur adviseert over bezwaarschriften die bij de gemeente zijn ingediend.

De leden van de commissie zijn onafhankelijk benoemd en hebben buiten deze functies ook functies en nevenactiviteiten buiten de gemeente. In de commissie bezwaarschriften zijn de volgende personen benoemd:

Algemeen voorzitter
De heer mr. J.A. Peters

Waarnemend voorzitters
De heer mr. D. Stapel
De heer mr. P. van Namen

Leden
Mevrouw mr. M.Y. van Hattum
Mevrouw mr. A.M. van de Laar
De heer mr. P. Landstra
Mevrouw mr. T.I. Leemans-Van Koten
De heer mr. J.A.W. Oosterveer
De heer mr. R.W.I. Rietveld

Documenten

Top