HOME  |  Cees Bremmer

Cees Bremmer

Portefeuille: Wonen, Ruimte & Groen
Email: cbremmer@voorschoten.nl

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid en penningmeester landelijke Vereniging voor Klachtrecht, Den Haag
  • Lid commissie EuroDefense Nederland, Den Haag
  • Vice-voorzitter afdeling EUCDW-Nederland, Utrecht
  • Secretaris technische commissie Kerkklok PKN Voorschoten
  • Lid redactie Nestor, magazine van de vereniging van oud parlementariers
Top