HOME  |  Burgerinitiatief

Burgerinitiatief

U kunt als inwoners zelf een onderwerp op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad plaatsen, met behulp van een burgerinitiatief.

Hoe dient u een voorstel in?

Als u een burgerinitiatief wilt indienen, kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@voorschoten.nl of (088) 65 49 612. De griffie zal u uitleggen aan welke voorwaarden het burgerinitiatief moet voldoen. Houd er op voorhand rekening mee dat uw initiatief door minstens 100 andere inwoners gesteund moet worden. 

Wanneer wordt uw voorstel behandeld?

Als u een burgerinitiatiefvoorstel hebt ingediend, zal de raad eerst besluiten of het aan alle voorwaarden voldoet. Dat doet de raad in zijn eerstvolgende vergadering, mits er twee weken zitten tussen uw ingediende verzoek en de raadsvergadering. Als het burgerinitiatief aan de voorwaarden voldoet, zal het geagendeerd worden voor de volgende raadsvergadering. U wordt voor die raadsvergadering uitgenodigd zodat u uw voorstel mondeling kunt toelichten. Houdt er dus rekening mee dat het wel vijf tot acht weken kan duren voordat uw voorstel inhoudelijk in de raadsvergadering besproken wordt.

Welke onderwerpen zijn uitgesloten van burgerinitiatief?

Het burgerinitiatief mag gaan over allerlei onderwerpen behalve:
- een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheden van de gemeenteraad
- een vraag over het gemeentelijk beleid
- een klacht in de zin van Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur
- een bezwaar in de zin van Hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur
- of een onderwerp waarover de gemeenteraad korter dan één jaar geleden nog een besluit over heeft genomen

Meer informatie leest u in de Verordening op het burgerinitiatief Voorschoten.

Top