HOME  |  Burgemeester Pauline Bouvy-Koene

Burgemeester Pauline Bouvy-Koene

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft met ingang van 16 oktober 2019 mevrouw P.J. (Pauline) Bouvy-Koene benoemd tot burgemeester van de gemeente Voorschoten.

De portefeuille van Pauline Bouvy-Koene wordt tijdelijk waargenomen door burgemeester Charlie Aptroot

Portefeuille waarnemend burgemeester Charlie Aptroot

 • Veiligheid
 • Dienstverlening en deregulering
 • Vergunningverlening en Handhaving
 • Evenementen
 • Bestuurlijke en juridische zaken (inclusief beroep en bezwaar)
 • Straatnaamgeving
 • Communicatie en lokale omroep
 • Doorontwikkeling WODV
 • Personeel en organisatie, ICT
 • Burgerparticipatie

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen:

 • Plaatsvervangend voorzitter Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Holland Midden

Portefeuille

 • Veiligheid
 • Vergunningverlening en Handhaving
 • Burgerparticipatie
 • Dienstverlening en deregulering
 • Personeel en organisatie, ICT
 • Doorontwikkeling WODV
 • Evenementen
 • Communicatie en lokale omroep
 • Bestuurlijke en juridische zaken (inclusief beroep en bezwaar)
 • Straatnaamgeving

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen:

 • Voorzitter Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Holland Midden

Regionale overleggen:

 • Burgemeesterskring Holland Rijnland
 • Districtcollege
 • RBO

Nevenactiviteiten

 • Voorzitter van de Stichting Certificeringsorganisatie bibliotheken, cultuur en Taal (CBCT) – onbezoldigd

Toespraken

Contact

U kunt de burgemeester een e-mail sturen via bestuurssecretariaat@voorschoten.nl of volg burgemeester Bouvy-Koene op Twitter.

Top