HOME  |  Burgemeester Pauline Bouvy-Koene

Burgemeester Pauline Bouvy-Koene

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft met ingang van 21 september 2016 mevrouw P.J. (Pauline) Bouvy-Koene tot waarnemend burgemeester van de gemeente Voorschoten.

Portefeuille

 • Veiligheid
 • Vergunningverlening en Handhaving
 • Burgerparticipatie
 • Dienstverlening en deregulering
 • Personeel en organisatie, ICT
 • Doorontwikkeling WODV
 • Evenementen
 • Communicatie en lokale omroep
 • Bestuurlijke en juridische zaken (inclusief beroep en bezwaar)
 • Straatnaamgeving

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen:

 • Plaatsvervangend voorzitter Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Holland Midden

Nevenactiviteiten

 • Voorzitter CBCT – onbezoldigd
 • Voorzitter Regio VVD Zuid-Holland - onbezoldigd

Lees hier de toespraak van de afgelopen nationale herdenking op 4 mei 2019

Contact

U kunt de burgemeester een e-mail sturen via bestuurssecretariaat@voorschoten.nl of volg burgemeester Bouvy-Koene op Twitter.

Top