HOME  |  Albert Deuzeman

Albert Deuzeman

Adres: Het Wedde
Postcode: 2253 RE
Plaats: Voorschoten
Email: adeuzeman@voorschoten.nl
Portefeuille: Burger & Bestuur en Planning & Control

Nevenfuncties:

  • Research geophysicist Shell GSI
  • Lid medezeggenschapsraad basisschool De Vink
  • Lid pastoraatsgroep parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods

Top