Bij de gemeente komen aanvragen binnen voor subsidies. De gemeente heeft een beleid, een verordening en regelingen om deze aanvragen te beoordelen. Zo wil de gemeente het voor iedereen duidelijk maken waaraan een aanvraag moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. 

Vragen

Heeft u vragen? Stel deze dan, het liefst, via subsidies@voorschoten.nl. U kunt ook contact opnemen via telefoonnummer 14 071.

Documenten