U bent hier: nieuws » 2012 » 06 » 13 » voorschoten roept op tot opschorting besluit rif-bijdrage

Voorschoten roept op tot opschorting besluit RIF-bijdrage

PERSBERICHT

Voorschoten, 13 juni 2012

 Voorschoten roept op tot opschorting besluit RIF-bijdrage

De gemeente Voorschoten heeft tevergeefs voorgesteld een besluit over de financiële bijdrage van het samenwerkingsverband Holland Rijnland aan de RijnlandRoute op te schorten. Voorschoten wil de inpassing van de RijnlandRoute toetsen aan regionale randvoorwaarden en de bijdrage van Holland Rijnland hiervan afhankelijk maken. Voorschoten pleit daarnaast voor besteding van het  RIF-geld aan het  tracé ‘Churchill Avenue’. De regio steunde gisteravond echter het voorstel van het Dagelijks Bestuur om in te stemmen met het voorkeurstracé van de provincie, namelijk Zoeken naar Balans Optimaal. Tevens sprak de regio de intentie uit om RIF gelden beschikbaar te stellen voor de realisering daarvan. De gemeenten Zoeterwoude en Voorschoten stemden tegen.

Regionaal Investeringsfonds (RIF)
De Holland Rijnland-gemeenten hebben 37,5 miljoen euro gereserveerd voor de RijnlandRoute in de 1e tranche van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) en daaraan voorwaarden verbonden. In het RIF wordt gespaard voor de realisatie van grote projecten als onder andere de RijnlandRoute. De tracékeuze van de RijnlandRoute is de bevoegdheid van Provinciale Staten (PS) van Zuid-Holland. PS besluit hier definitief over op 27 juni. Na dat besluit van PS kan Holland Rijnland toetsen of de inpassing van de nieuwe weg voldoet aan de regionale randvoorwaarden. Om die reden vindt de gemeente Voorschoten dat een besluit over de RIF-bijdrage door Holland Rijnland op dit moment voorbarig is.

Churchill Avenue beter alternatief
Voorschoten zet zich in voor een duurzame oplossing van de bereikbaarheid in de regio Holland Rijnland. De gemeente vraagt nadrukkelijk om behoud van de kwaliteiten van dit waardevolle gebied met monumenten, landgoederen en veel woningen. Voorschoten heeft daarom de voorkeur voor het tracé Churchill Avenue. Een weg in een ‘open bak’ door Voorschoten, zoals nu voorgesteld in het tracé Zoeken naar Balans, vindt de gemeente niet acceptabel. Mocht de RijnlandRoute toch door Voorschoten komen, stelt de gemeente alles in het werk om de nieuwe weg niet te horen, zien en ruiken.

==================================================================================
Voor meer informatie: Patricia Schalkwijk, Communicatie Voorschoten, 06 526 069 23

  • 13 juni 2012
Delen op Facebook Delen via Twitter Delen via Hyves Delen via LinkedIn Delen via Youtube