U bent hier: nieuws » 2012 » 06 » 13 » verslag informatieavond vlietwijk 10 juni

Verslag informatieavond Vlietwijk 10 juni

Op maandag 10 juni vonden een informatieavond en hoorzitting plaats over plandeel 2 Vlietwijk. Tijdens deze avond lichtte Woonzorg de tweede fase van de reconstructie van het gebied tussen het Professor Kamerlingh Onnesplantsoen, Professor Einsteinlaan, Professor Einthovenlaan en Professor Lorentzlaan toe. Hier wordt, na verkregen bouwvergunning, begin 2013 gestart met de bouw van de 2e fase. Het ontwerpbesluit Vlietwijk ligt sinds 25 mei 2012 in het gemeentehuis ter inzage. Op 24 mei 2012 is het ontwerpbesluit gepubliceerd in het weekblad "Groot Voorschoten".

Het bouwplan Vlietwijk omvat nieuwbouw van vier lagen met daarin 23 sociale huurwoningen. Ook worden er 17 grondgebonden koopwoningen gebouwd.

De aanwezigen stelden vragen over de plannen. Aan bod kwam bijvoorbeeld de veiligheid voor kinderen op de doorgaande wegen. Ook waren speelgelegenheden onderwerp van gesprek. Andere onderwerpen waren de bomen in de wijk, de staat van eerder opgeleverde woningen, parkeerplaatsen en de geluidsgrens voor de woningen aan het Professor Kamerlingh Onnesplantsoen. De gemeente en Woonzorg hebben toegezegd de vragen en opmerkingen mee te nemen in het verdere proces.

Na de pauze konden de aanwezigen mondeling hun zienswijze naar voren brengen op de ontwerpbesluiten Vlietwijk:

  • ontwerp bestemmingsplan;
  • ontwerpbesluit hogere grenswaarde;
  • ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen.

U kunt nog tot 5 juli schriftelijk uw zienswijze indienen.

Wilt u meer informatie over de bouwplannen of de presentatie van maandag nalezen, dan verwijzen wij u graag naar de website van Woonzorg of van Vlietwijk. Ook vindt u op de gemeentewebsite regelmatig informatie over dit project.

  • 13 juni 2012
Delen op Facebook Delen via Twitter Delen via Hyves Delen via LinkedIn Delen via Youtube