U bent hier: nieuws » 2011 » 06 » 28 » voorschoten start project jeugd en alcohol

Voorschoten start project Jeugd en Alcohol

Landelijk en in Voorschoten is de jeugd de laatste jaren steeds meer gaan drinken. De algemene tendens van een toename van het alcoholgebruik onder de jeugd, is aanleiding voor de gemeente om te starten met het project ‘Jeugd en Alcohol’. Omdat overmatig alcoholgebruik onder de jeugd zowel leidt tot problemen op het terrein van gezondheid als openbare orde & veiligheid, kiest de gemeente voor een integrale aanpak, met aandacht voor preventie en handhaving.  Hierbij werkt de gemeente samen met Brijder verslavingszorg, Bureau Halt, stichting Jeugd en Jongerenwerk en de politie. Ook gaat zij in gesprek met lokale partners als sportverenigingen, scouting, horeca en scholen.

‘Hoe maken we er een feestje van?!’

Op initiatief van de gemeente Voorschoten heeft op maandagavond 27 juni de bijeenkomst ‘Hoe maken we er een feestje van?! Alcoholgebruik onder jongeren’ plaatsgevonden. De bijeenkomst is een onderdeel van het project ‘Jeugd en Alcohol’ en werd geleid door burgemeester Jeroen Staatsen en wethouder Inge Adema-Nieuwenhuizen. Tijdens deze bijeenkomst gingen zij in gesprek met de scouting- en sportverenigingen met een eigen bar en de stichting Jeugd en Jongerenwerk Voorschoten over het alcoholbeleid binnen de verschillende instanties. Ook kregen de aanwezigen een korte voorlichting over het verantwoord schenken van alcohol van Jantine van der Plas, een vertegenwoordigster van Brijder Verslavingszorg. Daarnaast is tijdens de avond het voornemen ontstaan om gezamenlijk te komen tot een convenant voor verantwoord alcohol gebruik  bij jeugd-, sport- en scoutingverenigingen.

Halt-afdoening alcohol

Een ander onderdeel van het project is de Halt-afdoening alcohol. Deze aanpak is bedoeld om het alcoholgebruik onder jongeren en de overlast in de openbare ruimte terug te dringen. Dit houdt in dat als de politie bij jongeren van 12 tot en met 17 jaar constateert dat zij een alcoholdelict hebben begaan (het nuttigen van alcohol in de openbare ruimte, dronken zijn of delicten plegen onder invloed van alcohol), zij naar Halt worden gestuurd.
De jongere en zijn ouders worden bij Halt uitgenodigd voor een aantal gesprekken en volgen groepsbijeenkomsten bij Brijder Verslavingszorg, met als doel het schadelijk alcoholgebruik terug te dringen en herhaling te voorkomen. Door deelname aan de bijeenkomsten wordt bij jongeren bewustwording rondom alcoholgebruik gecreëerd en worden er gedragsalternatieven ontwikkeld. Daarnaast leren de jongeren de gevolgen van hun gedrag (zowel voor zichzelf als voor anderen) in te zien. Behalve de jongeren worden ook hun ouders betrokken bij het traject. Tijdens een speciale ouderbijeenkomst krijgen ouders tips om alcoholgebruik van hun kinderen te herkennen en hierop te sturen.

  • 28 juni 2011
Delen op Facebook Delen via Twitter Delen via Hyves Delen via LinkedIn Delen via Youtube