U bent hier: nieuws » 2009 » 02 » 24 » praat mee over de voorschotense verkeersvisie

Praat mee over de Voorschotense Verkeersvisie

VerkeersvisieOp woensdag 25 februari 2009 organiseert de gemeente Voorschoten in het Cultureel Centrum een informatie avond over de concept Verkeersvisie. De gemeente is benieuwd naar uw visie en ideeën dus u bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond met wethouder Hans Horlings.
 
In de concept Verkeersvisie staat het begrip duurzaam centraal. Dat wil zeggen: duurzaam veilig, met respect voor de leefomgeving en bruikbaar voor langere tijd. De focus gaat met name uit naar de fietser, de voetganger en het openbaar vervoer. En er is in de concept visie extra aandacht voor verkeersdeelnemers als (school)kinderen, senioren en mensen met een mobiliteitsbeperking.   In de Verkeersvisie staan geen concrete maatregelen en projecten. Die komen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer dat volgt op de Verkeersvisie. Uitgangspunt bij de uitvoering is dat verkeersmaatregelen zoveel mogelijk worden gecombineerd met andere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van de riolering in sommige wijken.
Ook voor dit uitvoeringsprogramma is de gemeente nieuwsgierig naar uw ideeën.  

Hoe ziet het programma van de informatie avond eruit?

19:15u - 19:30u: ontvangst met koffie en thee
19:30u - 20:00u: presentatie Verkeersvisie
20:00u - 20:15u: vragen n.a.v. presentatie Verkeersvisie
20:15u - 20:30u: pauze (en tevens gelegenheid om zienswijzen op te schrijven)
20:30u - 21.30u: discussie over Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer  

Waar is de avond en hoe kunt u zich opgeven?

De informatieavond vindt plaats in het Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4 op woensdag 25 februari 2009. U bent welkom vanaf 19:15 uur. Graag horen wij van u of u naar de informatieavond komt. Aanmelden kan bij de heer T. Looye via tdplooye@voorschoten.nl of (071) 560 07 74.  


Reageren op de verkeersvisie vanuit huis?

Bent u niet in de gelegenheid om de informatieavond bij te wonen, maar wilt u wel reageren op de concept Verkeersvisie? Dit kan schriftelijk. Uw schriftelijke reacties kunt u tot en met 11 maart 2009 richten tot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten, Postbus 393
2250 AJ Voorschoten.

Vervolgtraject

Na de inspraak periode worden alle ingediende zienswijzen door de gemeente verzameld en beantwoord. Vervolgens worden de Verkeersvisie, eventueel aangepast op basis van de zienswijzen, en het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer, in juni 2009 in de gemeenteraad besproken.

Meer informatie

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Telefoon: (071) 560 07 74 of via tdplooye@voorschoten.nl

  • 24 februari 2009
Delen op Facebook Delen via Twitter Delen via Hyves Delen via LinkedIn Delen via Youtube