U bent hier: nieuws » 2009 » 01 » 27 » verkeersvisie voorschoten vrij voor inspraak

Verkeersvisie Voorschoten vrij voor inspraak

Duurzaamheid centraal

fietspad-kl'Het verkeers- en vervoersbeleid in Voorschoten staat op de rit', meldt verkeerswethouder Hans Horlings. 'Vandaag hebben we als college besloten de concept Verkeersvisie vrij te geven voor inspraak. In dit document, met de kaders voor het verkeers- en vervoersbeleid, staat duurzaamheid centraal. We gaan voor duurzaam veilig, duurzaam bruikbaar en duurzaam voor de leefomgeving.'

Horlings benadrukt verder dat de focus met name uitgaat naar de fietser, de voetganger en het openbaar vervoer. 'We hebben extra aandacht voor verkeersdeelnemers als (school)kinderen, senioren en mensen met een mobiliteitsbeperking. Voor het autoverkeer hebben we in 2008 al belangrijke besluiten genomen. Denk aan het parkeerbeleid voor het centrumgebied en de Traverse. Deze besluiten zijn integraal onderdeel van onze Verkeersvisie.'

Partijen betrokken

In de Verkeersvisie komt ook de situatie op de Leidseweg Noord aan de orde. Op basis van onderzoek worden enkele oplossingsrichtingen aangedragen voor de verkeersproblematiek aldaar. 'We hebben de verkeersvisie niet alleen achter het bureau bedacht', vertelt Horlings. 'We zijn gaan praten met de Fietsersbond, Platform Duurzaam Voorschoten, wijkverenigingen en scholen. Allemaal partijen die verstand hebben van en betrokken zijn bij het onderwerp.' Nadat een eerste concept in december 2008 aan de orde kwam in de raad, zijn er nog enkele aanpassingen gedaan. Nu worden alle belanghebbenden uitgenodigd om te reageren op de concept Verkeersvisie.

In de Verkeersvisie staan overigens geen concrete maatregelen en projecten. Die komen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer dat gaat volgt op deze visie. Dit Uitvoeringsprogramma wordt gelijktijdig met de behandeling van de Verkeersvisie in de gemeenteraad besproken.

Uw mening geven

De inspraakperiode en mogelijkheid om uw zienswijze kenbaar te maken duurt van 29 januari 2009 tot en met 11 maart 2009. De concept Verkeersvisie  is vanaf donderdag 29 januari te raadplegen op deze website. Het stuk is ook in te zien op het gemeentehuis. Er wordt tijdens de inspraakperiode ook een informatieavond georganiseerd, de datum is binnenkort bekend. De conceptvisie, eventueel aangepast op basis van zienswijzen, komt voor de zomer ter vaststelling in de gemeenteraad.

Concept  Verkeersvisie deel 1 en deel 2

  • 27 januari 2009
Delen op Facebook Delen via Twitter Delen via Hyves Delen via LinkedIn Delen via Youtube