HOME  |  Zo bereikt u ons Informatiepunt Welzijn, Werk en Zorg

Zo bereikt u ons Informatiepunt Welzijn, Werk en Zorg

Bij het Informatiepunt Welzijn, Werk en Zorg van de gemeente Voorschoten kunt u terecht voor al uw vragen over maatschappelijke ondersteuning (bijvoorbeeld begeleiding, beschermd wonen, huishoudelijke ondersteuning of  hulpmiddelen), jeugdzorg, werk en inkomen. Op deze pagina leest u welke stappen er volgen op het doen van een melding. Ook vindt u hier onze contactgegevens.

Een vraag melden

De gemeente vindt het belangrijk dat u actief kunt meedoen in de samenleving en dat u langer thuis kunt blijven wonen. Als u of een bekende van u daar door lichamelijke, psychische of sociale problemen meer moeite mee heeft en u deze hulp niet zelf met familie, buren of vrijwilligershulp kunt regelen dan kunnen wij u helpen bij het zoeken naar een passende oplossing. Deze passende oplossing kan bestaan uit hulp in uw omgeving (algemene voorziening) en als het niet anders kan met een maatwerkvoorziening.

Binnen zeven dagen na het doen van een melding kunt u een persoonlijk plan overhandigen aan de consulent. In dit plan beschrijft u de omstandigheden en geeft u aan welke maatschappelijke ondersteuning naar uw mening het meest is aangewezen. U kunt ook van mening zijn dat u niet voldoende wordt ondersteund met een algemene voorziening, dit kan u ook in het plan aangeven.
Heeft u vragen dan kunt u dit voorleggen aan één van de consulenten in ons Informatiepunt. Zij kunnen u ook helpen een meldingsformulier in te vullen of u er één toesturen. Heeft u digiD? Vul dan direct het meldingsformulier in.

Samen het probleem bespreken

Het ingevulde meldingsformulier en het eventueel ingediend persoonlijk plan is de basis voor een eerste gesprek. Dit vindt plaats bij u thuis. Tijdens het overleg kunt u de consulent uw verhaal vertellen. De consulent bespreekt uw situatie en vraagt wat u zelf kan, waar uw omgeving u bij kan helpen en mocht dit nodig zijn waar de gemeente Voorschoten u kan  ondersteunen. Samen zoeken we naar de best passende oplossing. Vraag gerust een familielid, vriend, kennis of een onafhankelijke cliëntondersteuner zoals iemand van MEE bij het gesprek, uit ervaring weten we dat dit prettig kan zijn. Het gesprek duurt ongeveer één uur tot anderhalf uur.

Mogelijke vervolgstappen

Na het gesprek maken wij een verslag van de gemaakte afspraken en uw persoonlijke plan van aanpak. Dit verslag sturen wij u toe zodat u alle informatie thuis rustig na kunt lezen. Als uit het gesprek blijkt dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft, kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente Voorschoten.  Zodra de aanvraag in behandeling wordt genomen vertellen wij u hoe lang uw aanvraag ongeveer zal duren. Als er vertraging is, geven we die met reden aan u door. Bijvoorbeeld als we een andere instantie advies moeten vragen of een leverancier meer tijd nodig heeft.

Contactgegevens

Informatiepunt Welzijn, Werk en Zorg
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur te bereiken
Leidseweg 25
Voorschoten
welzijnwerkenzorg@voorschoten.nl

Spreekuur bijzondere bijstand

Inwoners van de gemeente Voorschoten kunnen voor aanvragen voor bijzondere bijstand nu ook terecht bij het informatiepunt Welzijn, Werk en Zorg. Hiervoor heeft de gemeente om de twee weken op woensdagmiddag een speciaal spreekuur geopend. Het spreekuur is bestemd voor inwoners die nog niet bekend zijn bij Werkplein Corbulo en voor inwoners die slecht ter been zijn of door andere omstandigheden niet in staat zijn naar Leidschendam-Voorburg te reizen. Inwoners die gebruik willen maken van het spreekuur kunnen hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 088 – 654 9502 of via e-mail: welzijnwerkenzorg@voorschoten.nl.

Top